slide1Slide3slide3
Giỏ hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh
skype
09813366018
Đối tác
BẢNG BÁO GIÁ

BẢNG BÁO GIÁ KHÁCH HÀNG

STT Model Tên sản phẩm Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Hình Ảnh Đơn giá bán lẻ 1MD
1 TG - 0.9 Tấm cửa 550 2750
 
   
 
     301,000
2 TG - 15 Tấm hồi 600 2750
 
   
 
   343,000
3 TG - U15 Thanh U 20 3000
 
   
 
                 26,250
4 TG - 4.5V Thanh trụ 45 3000